Ana-Maria Dabija

Politică de confidențialitate

versiunea 1.0

Bine ați venit pe websitul nostru.

Prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politică de Confidențialitate”) pune în aplicare principiul transparenței și descrie modalitățile prin care se realizează operațiunile de colectare, utilizare, diseminare, stocare și eliminare a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Ana-Maria Dabija.

Cine suntem noi?

Ana-Maria Dabija este birou individual de arhitectură ce oferă onsultanță in arhitectură si construcții, verificări de proiecte, expertize tehnice, formare profesională.

Persoana responsabilul cu protectia datelor poate fi contactată la adresa de email info at am-dabija.ro și telefon: 40(0)721.60.84.23

 

Cuprins

 1. DEFINIȚII 
 2. CE ACOPERĂ POLITICA NOASTRA DE CONFIDENȚIALITATE?
 3. DESCRIEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII                              
 4. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL    
 5. DURATA DE PRELUCRARE   
 6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 7. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE  
 9. EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ 
 10. CONTACT 

 

1.DEFINIȚII

Date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Prelucrare – orice operațiune sau set de operații care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal.

Persoană vizată – o persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Copil – o persoană fizică sub 16 ani.

Noi / noi (cu majuscule sau nu)

Principii de protecție a datelor

Promitem să respectăm următoarele principii de protecție a datelor:

 • Prelucrarea este legală, echitabilă, transparentă. Activitățile noastre de procesare se bazeaza pe temeiuri legale. Daca doresti mai multe informatii cu privire la legaliatatea prelucrarii datelor cu caracter personal, poti afla aici, in articolul 6 GDPR
 • Întotdeauna luăm în considerare drepturile dumneavoastră înainte de a prelucra datele cu caracter personal. ( citeste Capitoulul III GDPR )
 • Vă vom furniza informații cu privire la Procesare la cerere.
 • Prelucrarea este limitată numai la scopurile prelucrarii.
 • Activitățile noastre de prelucrare servesc scopului pentru care au fost colectate datele cu caracter personal.
 • Prelucrarea se face cu date minime. Adunăm și procesăm doar cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru orice scop.
 • Prelucrarea este limitată cu o perioadă de timp. Nu vom stoca datele dvs. personale mai mult decât este necesar.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura exactitatea datelor.
 • Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

2. CE ACOPERĂ POLITICA NOASTRA DE CONFIDENȚIALITATE?

 • Politica produce efecte de la data publicării sau a modificărilor efectuate.
 • Politica noastră este publicată la: 01.10.2023
 • Politica noastră de informare se aplică websiteului www.am-dabija.ro

3. DESCRIEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII

3.1 Date personale utilizate în cadrul sitului nostru

Funcționarea sitului nostru, am-dabija.ro,  este asigurată cu ajutorul unor sisteme informatice și a module software care obțin, în mod general, unele date cu caracter personal; transmiterea acestor date este realizată în mod implicit pentru ca protocoalele de comunicare online să întoarcă rezultate optime de utilizare a sitului online.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici de Confidențialitate devin aplicabile.

3.1.1 Scopul prelucrării: Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea sitului și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia.

3.1.2. Temeiul de prelucrare:

 • Pentru construcția și funcționalitatea site-ului, temeiul legal de prelucrare a datelor dvs. este dat de îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre, conform art. 6 alin. (1), lit. c) din Regulamentul U.E. 679/2016 și art. (3) din  Legea 506/2004;
 • Pentru funcționarea sitului, temeiul legal de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este constituit de executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, conform art. 6 alin. (1), lit. b) din Regulamentul U.E. 679/2016;
 • Pentru furnizarea ultimelor noutăți privind serviciile furnizate de biroul nostru de arhitectura, prin intermediul sitului, solicitarea de informații suplimentare prin formularul de contact și transmiterea sugestiilor dvs., temeiul legal de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este îndeplinit prin obținerea consimțământului dvs. explicit, informat și liber exprimat, în baza art. 6, alin. (1), lit. a) și cu respectarea cerințelor privind consimțământul, cuprinse la art. 7 și 8 din Regulamentul U.E. 679/2016.

3.2 Contactarea ANA-MARIA DABIJA  de către dumneavoastră și oferirea de asistență

Aveți posibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail, prin telefon, prin formular de contact sau prin social media. În acest caz, vom putea prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, telefon, compania și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați. Vă recomandăm să ne furnizați doar informații ce ne sunt necesare pentru a vă putea ajuta cu soluționarea solicitării dvs.

3.3 Contactarea potențialilor clienți de către specialiștii noștri

Pe parcursul furnizării serviciilor noastre vom utiliza adresa de e-mail, numărul de telefon, compania pe care o reprezentați pentru a vă notifica cu privire la aspecte legate de executarea contractului dintre noi și dumneavoastră, de exemplu, aspecte ce țin de utilizarea sitului, de comunicare sau de eventuale probleme tehnice, etc.

3.4 Comunicări comerciale

Aveți posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului. Dacă optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vă vom trimite recurent informații despre activitățile și serviciile biroului nostru de arhitectur, numai în baza consimțământului dvs. aprioric consemnat.

Puteți revoca acordul exprimat în orice moment și fără costuri, prin utilizarea link-ului de dezabonare indicat în fiecare comunicare comercială.

4. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă.

5. DURATA DE PRELUCRARE

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi stocate numai pe perioada existenței unei comunicari între noi și dumneavoastră.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

Totodată, am putea păstra datele cu caracter personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă apreciem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera datele cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

 • parteneri contractuali;
 • subcontractanți;
 • procesatori de plăți;
 • companii ce oferă servicii IT;
 • companii de marketing;
 • autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul datelor cu caracter personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Pentru orice solicitare în acest sens, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.

7. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal, precum limitarea accesului la datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea datele cu caracter personal.

8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată are următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informații – ceea ce înseamnă că trebuie să aveți dreptul să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
 2. Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale colectate.
 3. Dreptul la rectificare – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau incomplete.
 4. Dreptul la ștergere – ceea ce înseamnă că, în anumite circumstanțe, puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale din evidența noastră.
 5. Dreptul de a restricționa prelucrarea – adică acolo unde se aplică anumite condiții, aveți dreptul de a restricționa Prelucrarea datelor dvs. personale.
 6. Dreptul de a vă opune prelucrării – ceea ce înseamnă că, în anumite cazuri, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale, de exemplu, în cazul marketingului direct.
 7. Dreptul de a vă opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării automate, inclusiv profilarea; și să nu fiti supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept îl puteți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod semnificativ.
 8. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a obține datele dvs. personale într-un format care poate fi citit de mașină sau, dacă este posibil, ca transfer direct de la un procesor la altul.
 9. Dreptul de a depune o reclamație – în cazul în care refuzăm solicitarea dvs. în temeiul drepturilor de acces, vă vom oferi un motiv care să justifice motivul. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
 10. Dreptul pentru ajutorul autorității de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac legale, cum ar fi solicitarea despăgubirilor.
 11.  Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul de a retrage orice consimțământ dat pentru Prelucrarea datelor dvs. personale.

9. EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

Persoana responsabilă cu protecția datelor desemnată de noi are rolul de a facilita comunicarea dintre dvs., noi și Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP), fiind o prelungire a ANS în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorului de date, pentru respectarea cerințelor GDPR. Va rugăm să folosiți adresa de email info at am-dabija.ro pentru a ne adresa orice fel de întrebări cu privire la modul în care prelucram datele dumneavoastră.

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor datelor cu caracter personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în cazul în care faceți o cerere cu privire la datele cu caracter personal.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării.

10. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta prin mail la  info at am-dabija.ro

Ana-Maria Dabija
© 2024 Copyright
Ana-Maria Dabija - Birou Individual de Arhitectură.
Consultanță in arhitectură si construcții
Toate drepturile rezervate
crossmenuchevron-down